พัฒนาเยาวชน และโรงเรียน

Learn to Give ครั้งที่ 1 ควันหลงสงกรานต์กับน้องชุมชนสะพานแดง

Learn อาสาร่วมกันฝึกสอนทักษะคณิตศาสตร์ การทำงานเป็นทีม (Teamwork) และการสื่อสาร (Communication) ผ่านกิจกรรมต่างๆ พร้อมแนะแนวความรู้แก่น้องๆ ที่ขาดโอกาสทางการศึกษาแบบตัวต่อตัวอย่างใกล้ชิด

Learn to Give Big Camp

Learn อาสาไปร่วมสร้าง ร่วมสอน ให้กับครูและน้องๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าไผ่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษา เพื่อเติมเต็มโอกาสให้น้องๆ ให้มากที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้

Life Changing Program Volunteer อาสาสมัครโครงการทุนเปลี่ยนชีวิต

ตัวแทนพนักงานจากสายงานต่างๆ ร่วมสมัครเข้าเป็น Learn อาสา เพื่อช่วยสัมภาษณ์ และให้คำปรึกษาน้องๆ นักเรียนที่สมัครขอรับทุนในโครงการทุนเปลี่ยนชีวิต ตลอดระยะเวลาที่น้องอยู่ในโครงการ