รางวัล

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ
พ.ศ. 2564, รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประเภทองค์กรภาคเอกชนขนาดกลาง

พ.ศ.​ 2563, รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

พ.ศ.​ 2561, คุณ ธานินทร์ ทิมทอง ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกอโชก้าเฟลโลว์ (Ashoka Fellow)

พ.ศ.​ 2560, บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 8 องค์กรจาก 3,500 องค์กรทั่วโลกที่ได้รับการสนับสนุนจาก EPIC Foundation 

พ.ศ.​ 2558, รางวัลชนะเลิศจากเวที DBS-NUS Social Venture Challenge Asia Awards Ceremony 2015 ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์และธนาคารดีบีเอส ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 580 โครงการ จาก 30 ประเทศในเอเชีย

(สกส.)

image (9)

พ.ศ.​ 2558, รางวัลความเป็นเลิศด้านการศึกษา (Edtech Excellece Award 2015) ที่จัดขึ้นโดย iDA ประเทศสิงคโปร์

พ.ศ.​ 2557, รางวัลชนะเลิศ Change Awards โดยสำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.)