พัฒนาชุมชน

แจกข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่ม 400 ชุด สู้ภัยโควิด-19 ให้กับชุมชนหลังวัดปทุมวนาราม

ตัวแทนพนักงานจากสายงานต่างๆ ร่วมเป็น Learn อาสาในการแจกข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่มจำนวน 400 ชุดให้กับชาวบ้านในชุมชนหลังวัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นชุมชนแออัดใจกลางกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นกำลังใจในการสู้ภัยโควิด-19