พัฒนาโรงเรียน

ทุกๆ 100 โรงเรียน
เราช่วย 15 โรงเรียนให้ได้โอกาส

เพราะ Learn Corporation ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยยกระดับการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม จึงเกิดเป็นเครื่องมือที่เรียกว่า Solution ที่รวมเทคโนโลยีและองค์ประกอบหลายๆอย่างเข้าด้วยกันเพื่อช่วยพัฒนา และแบ่งเบาภาระของครู เพราะเราเชื่อว่า “ครูเป็นบุคคลสำคัญที่สุดในระบบการศึกษา”

ปัจจุบันมีโรงเรียนที่ใช้ Solution กว่า 300 โรงเรียน ใน 45 จังหวัดทั่วประเทศ ทั้งโรงเรียนเอกชน โรงเรียนรัฐบาล ตชด. โรงเรียนชาวเขา หรือโรงเรียนปริยัติธรรม เพราะเราเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้ความเท่าเทียมของการศึกษาเกิดขึ้น

และในฐานะองค์กรที่ต้องการให้เกิดความเท่าเทียมทางการศึกษา เราจึง “ลงมือ” ด้วยตัวเอง ทุกๆ 100 โรงเรียนที่ใช้ หรือได้รับการสนับสนุนด้วย Solution ของเรา เราจะช่วยอีก 15 โรงเรียนด้วยเงินทุนของเราโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

รู้จักกับ ระบบ “Learn Education”

รูปแบบการเรียนของ LearnEducation

ภาพรวมโครงการ (ตั้งแต่ปี 2555 - 2565)