พัฒนาเยาวชน

"ทุนเปลี่ยนชีวิต" ให้การศึกษา
สานฝันสร้างอนาคต

Life Changing Program – ทุนเปลี่ยนชีวิต โครงการเพื่อลดปัญหาด้านการศึกษาสำหรับเยาวชนวัยมัธยมปลาย ที่ขาดโอกาสและทุนทรัพย์ ต้องเผชิญกับปัญหาการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย

เราจึงต้องการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษา ด้วยคอร์สเรียนที่เหมาะสมกับความฝัน และความสนใจของแต่ละบุคคล จากสถาบันในเครือและสถาบันพาร์ทเนอร์ ได้แก่ OnDemand TACSter DA’VANCE และ Farose ควบคู่กับการแนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ Life Changing Program – ทุนเปลี่ยนชีวิต ยังส่งเสริมความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ การพัฒนาตนเอง และการฝึกให้เยาวชนได้ร่วมส่งต่อสิ่งดี ๆ กลับคืนสู่สังคม ตลอดจนกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนทุนรุ่นพี่ และรุ่นน้องอีกด้วย