พัฒนาเยาวชน​

ทุนการศึกษา โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม

ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนมัธยม โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม เป็นทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนไทย ที่สมควรได้รับการผลักดันไปสู่ความสำเร็จ เพื่อความสุขอย่างยั่งยืนในอนาคต

เราสนับสนุนทุนการศึกษา ครอบคลุมค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าสนับสนุนการแข่งขันวิชาการ และค่าอาหารกลางวัน ตลอดระยะเวลาการศึกษาในระดับมัธยม เป็นมูลค่า 720,000 บาทต่อคน โดยแบ่งเป็นทุนการศึกษาที่ครอบคลุมทั้งทักษะวิชาการ และทักษะความสามารถพิเศษ

โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม โรงเรียนมัธยมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างมีความสุข หรือ Positive Education ด้วยทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ 21 การค้นหาตัวตนเพื่อศักยภาพของนักเรียนแต่ละบุคคล พร้อมทักษะภาษาระดับนานาชาติ เพื่อส่งเสริมให้เด็กไทยเป็นพลเมืองโลกที่เข้มแข็ง และใส่ใจสังคม