พันธกิจ

เพราะ "การศึกษา" มอบความสุขที่ยั่งยืนให้สังคม

เราจึงมุ่งมั่นที่จะยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้เข้าถึงคนทุกกลุ่ม พร้อมปลูกฝังเรื่อง Lifelong Learning หรือการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เพราะการศึกษามอบความสุขที่ยั่งยืนให้สังคม

ผ่าน "เทคโนโลยี"

ที่ถูกพัฒนาเพื่อตอบโจทย์คนแต่ละวัย ช่วยเพิ่มการเข้าถึง ความเท่าเทียม และเกิดการพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ด้วย "บุคลากร" คุณภาพ

จากหลากหลายความเชี่ยวชาญ แต่เพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือต้องการให้การศึกษาสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนให้กับสังคม

พี่เต๋อ (1)

"

“ผมเชื่อว่าคนไทย และประเทศไทยมีศักยภาพ เราจึงลงมือทำธุรกิจการศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งที่จะมอบคุณค่ากลับคืนสู่สังคมอย่างแท้จริง เพื่อสร้างประโยชน์ให้คนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้”

 

สาธร อุพันวัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Learn Corporation

พี่เต้ย (1)

"

“เราไม่อยากเป็นคนฟังหรือคนวิจารณ์ แต่เราอยากเป็นส่วนหนึ่งในการลงมือทำ เราใช้เทคโนโลยีเข้าไปช่วยทั้งระบบ เพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษา และทำให้การศึกษาเข้าถึงอย่างเท่าเทียมมากขึ้น”

 

ธานินทร์ ทิมทอง
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสร้างประโยชน์และคุณค่าทางสังคม Learn Corporation